Wat zijn je rechten en je plichten?

Je rechten zijn:

Kwaliteit van de behandeling en bejegening: Je mag van me verwachten dat ik me professioneel gedraag en dat ik weet wat ik doe. Van de overheid ben ik verplicht om aan te tonen dat ik voldoe aan een aantal kwaliteitscriteria. Zie hier mijn goedkeurde kwaliteitsstatuut.

Dossier: Voor elke cliënt open ik een dossier, waarin de persoonlijke gegevens worden vermeld en waarin het beloop van de therapie wordt bijgehouden. Je hebt recht op inzage van deze gegevens en je mag onjuistheden laten corrigeren. Na afloop van de behandeling kan je mij verzoeken om je dossier te laten vernietigen.

Privacy: Ik verstrek alleen informatie aan derden met jouw schriftelijke toestemming. Uitzondering hierop is dat ik je huisarts in het begin en aan het einde van de behandeling op de hoogte breng van het behandelplan en het beloop van de behandeling. Mocht je dit niet willen, geef dit dan aan het begin van de behandeling aan. Privacystatement

Klachten: Mocht je niet tevreden zijn met hoe de behandeling loopt of hoe ik met jou om ga, geef dit dan aan, dan kan ik daar iets aan doen. Mocht het niet lukken om samen een oplossing te vinden, dan kan ik je verwijzen naar een andere therapeut.
Mocht het niet lukken om gezamenlijk tot een oplossing te komen en mocht je zo ontevreden zijn dat je een klacht wilt indienen, dan verwijs ik je naar de klachtenregeling van de Nederlandse vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten.

Je plichten zijn:

Persoonlijke gegevens: Om hulp vergoed te krijgen ben ik verplicht een aantal persoonlijke gegevens te registeren een  ID te zien.
Neem daarom bij de eerste afspraak een ID mee.

Afspraken: Ik verwacht dat jij op de afspraken komt die we samen gemaakt hebben.
Als de afspraak binnen 24 uur voordat de afspraak zou plaatsvinden afgezegd wordt of helemaal niet afgezegd wordt, dan zal ik toch kosten hiervoor moeten berekenen.
Bij de eerste afzegging is dit niet het geval, omdat ik ervan uitga dat iedereen zich wel eens vergist of niet in staat is om te komen.
Vanaf de tweede afzegging korter dan 24 uur voor de afspraak bereken ik 50 euro.
Mocht je de afspraak helemaal niet afzeggen bereken ik het volledige uurtarief van 100 euro.
De zorgverzekeraar betaalt niet de kosten voor een afspraak die door jou is afgezegd, dus ik zal je een rekening hiervoor sturen.
Om ervoor te zorgen dat je de afspraak niet vergeet krijg je een SMS-herinnering.